7o
7o

Om

Min CV (innhold ca 2008)

Erik Vasaasen

Linux bruker siden 1993, første hjemmeside i november 1993, og første større website i 1995. Grader i informasjonsteknologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og statsvitenskap. Jobber frilans.

Problemløsning 80%

Utvikling 60%

Systemdesign 78%

Prosjektledelse 50%

Curriculum Vitae (ca 2008)

 • Vasaasen IT Design og Utvikling

  System design tasks, technical problem solving and software development for various employers.

  Example projects

  System design for new payment system for the Gardermoen airline express trains: A complete system design of the entire payment solution from use-case level to class diagrams. My tasks involved system design and documentation.

  An order management and communication tool for small transport companies, utilizing SMS messages for communication and control.

  System design and requirements specification for an intranet / internet / extranet based form and information flow system for a local authority.

  A tool for recording, analysis and visualisation of transport delays for the largest train based freight company in Norway.

  Customization and implementation of a number of knowledge-oriented websites, such as wikis, blogs, and sites for bug-tracking.

  Tools
  Rational Rose, Visual Basic, Visual Interdev, Macromedia Dreamweaver.

  Development languages
  ASP, Visual Basic, JavaScript, HTML, PHP.

  System platforms Linux, Windows 2000/2003/2008/XP

 • Bachelor i statsvitenskap ved UiO

  God grunn her

 • Master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiO

  Beskrivelse. Publikasjoner.

 • ICL Norge AS

  Senior developer tasks. Intranet, Internet and Extranet specification, system design, technical project management and development.

  Major projects

  NSB Cargo Track and Trace: A web based Intranet / Extranet system for management and positioning of all locomotives and trains with cargo information delays, etc. Also including mobile communication (SMS and WAP). My tasks included development, system design, project management, and some sales.

  NSB Personnel Station In Train: Web and mobile communications project with integration to back end systems, extending the digital infrastructure to the trains. My tasks included project management, system design and development of the back end integration to internal NSB systems.

  NORAD: Intranet development and specification.

  Norwegian Animal Health Authority: Intranet development, specification and project management.

  In addition I was active in systems programming and technical problem solving for customers such as the Foreign Department and Nycomed.

  Tools
  Visual Basic, Visual Interdev, Macromedia Dreamweaver, Photoshop, Transit Central.

  Development languages
  ASP, Visual Basic, JavaScript, HTML / DHTML, WML / WAP, SQL.

  Platforms
  Microsoft SQL Server 6.5 / 7.0, Microsoft Site Server 3.0, IIS4.

  System platforms
  NT4, Windows9

 • Telenor Dolphin

  Development and technical project management tasks, system design, system configuration and technical support.

  Major projects Road maintenance telephony service: An IVR (Interactive Voice Response) dial-in service for road maintenance and cleaning, with a Windows front end for reports and system update. My tasks included system design and IVR solution development, as well as parts of the Windows interface development. Alarm Phone: An IVR solution for quickly calling large amounts of people during a crisis situation, with a Windows front end for group management and call activation. My tasks included development of the Windows interface and system interface development. Grade reporting phone: IVR solution allowing students to dial into a central server and listen to their grades. My tasks included system design and development, installation and support.

  Development languages: C / C++, Microsoft Visual Basic, Microsoft Access, 4GL languages for telephony services.

  Tools Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic 3.0 - 5.0, Microsoft Access, other custom / proprietary tools and libraries.

  Platforms NT4, Windows 3.11, Windows95, SCO UNIX and Linux

 • Høyskolekandidat, Høyskolen i Østfold

  Tilsvarende en bachelor.

7o

Tjenester

Hva jeg gjør

7o

Teknologi

Siden jeg ble ferdig med første runde med studier har jeg i hovedsak jobbet med teknologi: Programmering, systemdesign og å løse mer eller mindre kompliserte tekniske problemer. Jeg har jobbet med alt fra mikroprosessorer til sky-tjenester, og fra gamle stormaskiner til websider ment for mobiltelefoner. Jeg har ingen sterke meninger om hva som passer best til hvilke problemer, men har som hovedregel at det følger minst problemer med fri og åpen programvare.

7o

Design

De siste årene har jeg også gjort mer overordnede systemdesign, hvor jeg blant annet har brukt UML baserte verktøy for å lage overordnede systemarkitekturer. Selv om jeg ikke ser på meg selv som en grafisk designer har jeg også gjort en del brukergrensesnitt; men disse ender ofte opp med å være mer funksjonelle enn pene å se på. Et bra grensesnitt er for meg et grensesnitt en ikke legger merke til, og som er selvforklarende og lett tilgjengelig.

7o

Mennesker

I et prosjekt er teknologi og systemer sjeldent det viktigste. Minst like viktig er de menneskelige aspektene, som hvordan vi forholder oss i organisasjoner, og hvordan arbeidet vi gjør blir strukturert av reglene og systemene vi har rundt oss. Jeg har brukt en god del tid til å studere ikke-tekniske felt, som psykologi og statsvitenskap. Teknologi kan en som regel få til å fungere, men om ikke menneskene sammarbeider vil selv det enkleste prosjekt feile.

7o

Notater

Dette er notater fra forskjellige psykologi- og statsvitenskapsemner ved Universitetet i Oslo. Merk at dette er arbeidsnotater, ofte med siste redigering kvelden før eksamen, jeg har ikke tatt meg bryet med å gå gjennom og sjekke alt som står i notatene. I beste fall har jeg brukt 10 minutter etter eksamen på å fikse noen stavefeil før jeg har lagt dem ut her.

Rekkefølgen er gjort slik at de nyeste notatene ligger øverst. SXW og ODT filene kan du åpne med LibreOffice. (Derfra kan du lagre til Word om du vil redigere). Formatet som står først er oftest det jeg har skrevet det i, så det kan være enklest å redigere. Om du vil skrive ut er uansett PDF best.

Den eneste grunnen til at jeg legger ut disse notatene er at de var til hjelp da jeg leste til eksamen, og siden de potensielt kan hjelpe noen andre enn meg ser jeg ikke noe galt i å gjøre dem tilgjengelig.


STV1000: Innføring i statsvitenskap

Høst 2010. Obligatorisk emne.
Forelesningsnotater: ODT | DOC | PDF

STV2200: Internasjonal politikk 2

Høst 2010.
Forelesningsnotater: odt | DOC | PDF

STV2400: Offentlig politikk og administrasjon 2

Høst 2010.
Forelesningsnotater: odt | DOC | PDF

STV1201: EU som politisk system

Høst 2009.
Forelesningsnotater: DOC | PDF

PSY4300: Applied Cognitive Psychology

Høst 2007
Notater fra et masteremne (in English): DOC | PDF

PSY1100: Sosialpsykologi 1

Vår 2007 (tok opp igjen dette faget - disse notatene er mye bedre.
Forelesningsnotater: DOC | ODT | PDF

STV1100: Politisk teori 1

2006/høst
Forelesningsnotater: DOC | ODT

STV1200: Internasjonal politikk 1

2006/høst
Forelesningsnotater: DOC

PSY2401: Organisasjonspsykologi II: Helsepsykologi

2005/høst
Forelesningsnotater: DOC | ODT

STV1400: Offentlig administrasjon og politikk

2005/høst
66 sider med forelesningsnotater: PDF | DOC

STV1300: Komparativ politikk

2005/vår
158 sider med forelesningsnotater: PDF | DOC

PSY2010: Kvantitativ metode biten

2004/høst
Regneark som lar deg beregne standardavvik, F verdi, kovarians, korrelasjon, osv, med forklaringer på hva de forskjellige begrepene er. Veldig nyttig for dette faget: XLS

PSY1100: Sosialpsykologi I

2003/høst
Notater fra høstsemesteret 2003 i PSY1100, en blanding av notater fra pensum, notater fra forelesning, og tekst fra foilsett brukt i forelesning. PDF | SXW
Bedre notater om aggresjon: PDF | SXW

PSY2600: Personlighets- og abnormalpsykologi

2003/høst
Notater fra alle forelesninger personlighetspsykologi: PDF | SXW
Notater fra alle forelesninger abnormalpsykologi: PDF | SXW
Notater fra ekstraforelesning om psykoanalyse (ikke pensum): PDF |SXW
25 mulige eksamensspørsmål fra pensum, med svar: PDF | SXW

PSY110 / PSY1000: Generell psykologi

2003/vår. Dette er notater fra vårsemesteret 2003 i PSY110, men pensum er ganske likt dagens PSY1100.

Sammendrag Passer & Smith: PDF | SXW
Div kortsvar, funnet på nettet: PDF | SXW
Div langsvar, funnet på nettet: PDF | SXW

renova

Ferdigheter

Hva jeg kan

Web

Jeg lagde min første hjemmeside i slutten av 1993. Dette er såpass lenge siden at det å ha tekst ved siden av et bilde ikke var implementert enda. Så, jeg jukset, og brukte en tidlig versjon av Photoshop til å skrive tre linjer tekst ved siden av et sort/hvitt bilde av meg selv. Året etter implementerte jeg det første nettstedet til en landsdekkende avis (om ikke av de mest kjente), og siden den gang har jeg implementert mange nettsteder og web baserte løsninger, som hjemmesider for bedrifter og organisasjoner, back-end løsninger, nettsteder som skalerer sømløst fra mobil til PC og diverse skreddersøm. For det meste har jeg brukt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), men jeg er også komfortabel med ASP og andre plattformer. Mine ferdigheter er nok mer tekniske enn estetiske, men jeg har etter vært fått svært gode kunnskaper i HTML5 og CSS.

Datasikkerhet

Praktisk datasikkerhet er kanskje noe av det mer spennende en kan sette seg inn i, og er et fagområde jeg har vært involvert i siden jeg studerte informatikk. Nå har vært en voldsom utvikling på dette området, både når det gjelder bevissthet og potensielle farer, men det er også forbausende hvor mye som egentlig forblir det samme: selv om sårbarhetene og teknikkene som brukes for å beskytte seg stadig utvikles så endres ikke de grunnleggende svakhetene. Min rolle har vært både som spesialist for ulike former for kryptering og teoretisk sikkerhet i tillegg til det rent praktiske: både å sjekke om maskiner er sårbare og å minimalisere farene for at systemer blir sårbare i framtiden.

Linux / Windows / annet

Som mange andre som vokste opp på 1980 tallet har jeg gått veien fra C64 og Amiga via DOS til det vi kjenner som datamaskiner i dag. Sommeren 1993 gjorde jeg min første installasjon av Linux, og da jeg fikk min første PC (uten skjerm, vel å merke), så var Linux et naturlig valg for denne. I mange år fulgte jeg daglig med på linux-kernel listen, og jeg er fortsatt svært interessert i operativsystemdesign, uavhengig av plattform. Denne interessen har medført at jeg er mer enn vanlig godt informert når det gjelder teknologi – både når det gjelder maskinvare, programvare og nettverk. Siden 1995 har jeg jobbet med programmering og å løse (gjerne vanskelige) tekniske problemer både på Microsoft og Linux baserte plattformer. Dette betyr at jeg er komfortabel med å dykke langt ned i hva programmer faktisk gjør (tracing av systemkall, se på nettverkstrafikk, osv), slik at jeg kan forstå hva som faktisk går galt.

Programmering og systemdesign

Som det framgår av CV'en min så har jeg laget løsninger i en rekke programmeringsspråk over de siste 20+ årene. Når jeg tenker etter må jeg ha gjort noe seriøst med i alle fall 7-8 forskjellige språk, og kanskje vært innom en 4-5 i tillegg. I praksis betyr dette bare at jeg ikke er redd for å lære meg nye språk, og at jeg ikke har «stivnet» i mine preferanser. Så klart, om jeg kan velge vil jeg kanskje ikke velge å gjøre noen større prosjekter i Excel/VBA igjen (etter de første par tusen linjene makro-kode blir det veldig vanskelig å holde oversikten), men i utgangspunktet er jeg svært praktisk anlagt når det gjelder valg av plattform og språk. Når det gjelder systemdesign har jeg etter hvert blitt glad i UML – om ikke for generering av kode så i alle fall for å forklare og tegne hvordan et system brukes og fungerer.

Forskning

Det virker kanskje rart å putte «forskning» på en oversikt over ferdigheter, men siden jeg begynte på en ny runde studier i 2002 så har jeg blitt mer og mer opptatt av viktigheten av å tenke på en metodisk måte, og det å ha grunnlag for sine meninger. Jeg har også etter hvert blitt en person som gjerne leser vitenskaplige artikler på fritiden, og som liker å utfordre seg selv ved å ta tildels vanskelige universitetsfag. Det å tolke resultater og bidra til forskning er egentlig blitt noe jeg har fått en god del erfaring med. Spesielt gjelder dette områder litt opptil min bakgrunn som teknokrat, som utforming av spørreskjema og analyse av resultater. Etter hvert har det blitt noen treff på Google Scholar også – en av hobbyene mine er å være med på å skrive vitenskapelige artikler.

Datatelefoni

Min første heltidsjobb var å utvikle IVR (Interactive Voice Response) løsninger, hvor en kunne ringe inn til en datamaskin og få vite karakterer eller rapportere hvor mange kilometer veier en hadde brøytet om natten. I 1997 syntes jeg dette var veldig gammeldags, og jeg gikk over til en mer moderne web-basert verden. Men, de siste par årene har jeg deltatt i prosjekter hvor en har brukt telefoni som «andrekanal», som til autentisering i tillegg til webbaserte løsninger. Så, jeg har hatt anledningen til å sette meg inn i en verden med telefonsentraler og telefonoppringinger, denne gangen heldigvis bare i form av programvare og ikke som fysiske enheter. Rent praktisk betyr dette at jeg har brukt en god del tid på å konfigurere og sette opp Asterisk og å lage systemer for utgående samtaler.

Prosjektledelse og teamarbeid

En naturlig rolle som konsulent, både når en jobber for seg selv og i større firmaer er å jobbe i prosjekter sammen med andre. Min rolle har både vært som utfører og som organisator, og jeg komfortabel med begge deler, selv om jeg må innrømme at mitt fokus uansett er det samme: Å sørge for at oppgaver blir gjort innenfor tidsrammene, og at kunden er fornøyd med resultatet. Av erfaring (og utdannelse) har jeg lært at det sjeldent er teknologien som prosjekter strander på, det aller viktigste er at menneskene involvert i et prosjekt kommuniserer bra, at mål og ressurser er godt definert, og at selve prosessen fungerer som den skal.

Alt annet

Eventyrlyst: Som det fremgår av de andre «flikene» på denne websiten så er jeg også glad i å reise – i en lengre periode pleide jeg å reise i utlandet i alle fall et par måneder hvert år. På listen min over framtidige turer står det å sykle på tvers av USA (eller i minste fall rundt Island), og å ta bussen rundt det Kaspiske hav – spesielt Iran og Aserbajdsjan burde være spennende.

Språkferdigheter: Siden jeg var 13 har mesteparten av det jeg har lest og skrevet vært på engelsk. Etter hvert har jeg også blitt rimelig flink til å skrive og korrigere akademisk engelsk.

7o

Kontakt

Send meg en melding

Navn kan ikke være tomt
Vennligst bruk en ekte epost
Melding kan ikke være tomt
Meldingsinnhold: